Folkeskolens kokebok

Jeg har arvet en bok som jeg tenker kan ha interesse for flere enn meg selv og som jeg derfor gjør tilgjengelig her. Det dreier seg om Folkeskolens kokebok (Lærebok i huslig økonomi I) av Dorothea Christensen og Helga Helgesen. Boken er utgitt i Kristiania av H. Aschehough & co. (W. Nygaard) og dette er sjette opplag av 1916. Jeg...